Giới thiệu sách Trợ cấp xã hội phổ biến của tác giả Xuân Nguyễn.

Mời các bạn mua sách “Trợ cấp xã hội phổ biến” của tác giả Xuân Nguyễn.

Giá: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi gửi tiền sách, quý bạn liên lạc với tonphi2021@gmail.com. Tôi sẽ gửi sách PDF hoặc sách Kindle về cho bạn đọc, tùy theo loại máy của bạn. Bạn nào chưa có tiền cũng hãy liên hệ. Chúng tôi cho phép bạn trả sau.

Các bạn cũng có thể đặt mua sách bằng Paypal, Visa Card hoặc Master Card tại đây:

280185842_1142172763034434_8567932946833674839_n

Đặt mua sách Trợ cấp xã hội phổ biến của tác giả Xuân Nguyễn

Nhà xuất bản Sống Mới Phát hành năm 2021.

10,86 US$

Sau khi gởi tiền sách, các bạn tải sách xuống đọc trước tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s