Giới thiệu sách “Những trường đại học nổi tiếng thế giới” của tác giả Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Những trường đại học nổi tiếng thế giới của tác giả Tôn Phi.

Giá: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB -Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Đặt mua sách Những trường đại học nổi tiếng thế giới của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ.

10,00 US$

Các bạn có thể xem sách hoặc mua sách trên Amazon:

Giới thiệu tác phẩm Folk Tales of Vietnam (truyện cổ dân gian Việt Nam, dịch sang tiếng Anh) của tác giả Vương Đằng, nhà xuất bản Sống Mới 2022:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s