Giới thiệu sách “Phương pháp học tập bậc đại học” của nhóm tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Phương pháp học tập bậc đại học của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Sách dạy cách tiến xa trong ự nghiệp học hành.

Giá: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB -Tôn Phi. Paypal: tonphi2021@gmail.com.

ISBN: 9798809445283

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sau khi gửi tiền sách, quý bạn liên lạc với tonphi2021@gmail.com. Tôi sẽ gửi sách PDF hoặc sách Kindle về cho bạn đọc. Bạn nào chưa có có thể trả sau.

Ảnh bìa sách Tái bản lần thứ 2.

Sau khi chuyển khoản tiền sách, quý vị tải sách xuống tại đây:( được phép in ra cho mục đích gia đình).

Phụ lục:

Clip giới thiệu sách của triết gia Lê Minh Tôn:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s