Giới thiệu sách Kinh nghiệm dân gian và sức khỏe của tác giả Loan Mỹ

Sách Kinh nghiệm dân gian.

Tác giả: Loan Mỹ – Tôn Phi (hiệu đính).

Góp ý tác giả: Loan Mỹ: tmyloan1812@gmail.com

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản ngân hàng: 142720499. Tại ngân hàng ACB, chi nhánh tỉnh Nghệ An.

Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Mong nhận được góp ý của quý vị để hoàn thành cuốn sách.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gởi tiền sách rồi, quý vị có thể tải sách xuống tại đây:

Đặt mua sách Kinh nghiệm dân gian của tác giả Loan Mỹ

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

Hỗ trợ nhóm soạn giả: teacherkimngan@hotmail.com

Phụ lục:

Các ảnh của nhà xuất bản Sống Mới:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s