Giới thiệu sách “Tóm tắt khoa phong thủy”, bản demo của nhóm tác giả Loan Mỹ.

Ảnh bìa sách.

Tóm tắt khoa phong thủy.

Bản PDF phác thảo.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gửi tiền sách, quý vị tải sách xuống tại đây:

Góp ý tác giả: tmyloan1812@gmail.com. Bất kỳ góp ý đúng đắn nào đều sẽ được hưởng lương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s