Giới thiệu sách “Văn hóa của người dân miền Bắc” của nhóm tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Gía bìa: 450 000 VNĐ (sách in). 250 000 VNĐ (sách PDF)

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com hoặc contact@shop-charlie.com

Điện thoại đặt sách: 0344331741

Tài khoản: 142720499- ACB-Tôn Phi.

anh-bia-ebook-3-1

Đặt mua sách Văn hóa của người miền Bắc

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

Qúy bạn ở xa mua sách trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s