Đêm trường sinh tử

Ảnh minh họa: Bố và con gái.


Đêm trường sinh tử. Ngồi không thôi cũng buồn. Mẹ của Phi là một người mẹ tuyệt vời. An ủi con trai vượt qua.

Cho mình hỏi, nếu bị stress trầm cảm thì cách chữa ra sao

Không nói nhiều nữa, tôi trả lời luôn.

Bước 1: Nhận định rằng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời mới vơi bớt đi được trầm cảm.
Bước 2: Nhận biết đúng Đức Chúa Trời.

Nhiều người nói tôi độc tài. Không sai. Vào lúc này, cần quyết chắc.

Nên có một người bạn nhỏ, như tôi có cô bạn đây.

Tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s