Giới thiệu sách Lịch sử Trung Quốc của nhà văn Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Lịch sử Trung Quốc đã phát hành trên Amazon.

Giá sách:

PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 vnđ.

Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi.

One comment

  1. Cảm ơn em, chị đã nhận. Chị không thích nghiên cứu lịch sử Trung Hoa cũ nay là Trung Quốc.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s