Giới thiệu sách Lịch sử Việt Nam và phương pháp luận của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Lịch sử Việt Nam và phương pháp luận đã phát hành trên Amazon.

Tên sách: Lịch sử Việt Nam và phương pháp luận.

Giá sách:

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi gởi tiền sách, các bạn tải sách xuống tại đây:

Các bạn cũng có thể mua sách trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s