Giới thiệu sách Biên khảo về Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giới thiệu sách Biên khảo về Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (chữ Hán: 阮秉謙; 1491 – 1585), tên huý là Văn Đạt (文達),[1] tự là Hanh Phủ (亨甫), hiệu là Bạch Vân am cư sĩ (白雲庵居士), được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử (雪江夫子), là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16.

Sau khi đậu Trạng nguyên (điểm số cao nhất) khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước “Trình Tuyền hầu”.

Sau đó, ông thăng quan tới chúc vụ danh xưng “Trình Quốc công” (程國公). Dân gian quen gọi ông là Trạng Trình cho ngắn gọn.

Fan hâm mộ của Trạng Trình có hai loại: Sùng đạo và cuồng tín. Loại cuồng tín đông vô kể. Người sùng đạo thì rất hiếm.

Với yêu thích pháp môn, bùa chú, lăng tẩm, dân gian còn lưu hành nhiều câu sấm Trạng. Các tập sấm ký Nôm thường mang tên Trạng Trình (Sấm Trạng Trình) và phần lớn viết theo thể lục bát như Trình quốc công sấm ký, Trình tiên sinh quốc ngữ. Song chúng bị làm cho tam sao thất bản vì nhà cầm quyền nào cũng thấy trong sấm Trạng Trình sự hình thành và suy diệt của mình.

Những người cuồng tín biến ông trạng , nhà giáo dục thành ông thầy bói. Những người sùng đạo tìm thấy trong thơ văn Trạng Trình những lời an ủi cho cuộc sống nhân sinh hằng ngày. Nhà xuất bản Sống Mới chỉ đăng phần giáo dục của ông.

Phân biệt sùng đạo và cuồng tín

Người chặt bỏ tất cả các cơ năng chỉ để phục vụ một cơ năng, ấy là cuồng tín. Người cho các cơ năng phát triển hài hoà như rễ, nhành, lá của một cái cây, ấy là sùng đạo.

Về thơ chữ Hán, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có Bạch Vân am thi tập, theo ông cho biết là có khoảng một nghìn bài, nay còn lại khoảng 800 bài. Đây là những bài thơ răn đời, có giá trị giáo dục rất cao, tương đương với sách Đệ tử quy bên Trung Quốc, sách Talmud bên Do Thái.

Về thơ chữ Nôm, ông có Bạch Vân quốc ngữ thi tập (còn gọi là Trình quốc công Bạch Vân quốc ngữ thi tập), chính ông ghi rõ sáng tác từ khi về nghỉ ở quê nhà, nhưng không cho biết có bao nhiêu bài, hiện còn lại khoảng 180 bài. Nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi gom lại được vài bài.

Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm làm theo thể Đường luật và Đường luật xen lục ngôn. Luật trong thơ khá chuẩn. Nhưng ông thường không đặt tiêu đề cụ thể cho từng bài.

Theo Phả ký (Bạch Vân am cư sĩ Nguyễn công Văn Đạt phả ký) của Vũ Khâm Lân, Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có những bài phú bằng quốc âm nhưng nay đã bị thất lạc.

Sách “Biên khảo về trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”.

Tác giả: Tôn Phi.
Năm phát hành: 2022.
Nhà xuất bản Sống Mới.
Giá: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Paypal: tonphi2021@gmail.com

Hân hạnh được phục vụ các bạn.

anh-bia-ebook-bien-khao-ve-nguyen-binh-khiem

Giới thiệu sách Biên khảo về Nguyễn Bỉnh Khiêm

Donate us

10,86 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s