Nhà xuất bản Sống Mới, một nhà xuất bản phục vụ nhân loại.


Nhà xuất bản Sống Mới của chúng tôi là một nhà xuất bản phục vụ nhân loại. Ở đây, dù có tiền hay không có tiền, bạn cũng được cầm sách về để đọc.


Những nơi khác, không có tiền, họ không bao giờ cho bạn cầm sách về. Nhưng nhà xuất bản Sống Mới, với sự tài trợ dồi dào của hội An Việt toàn cầu, có dư dật sách các thể loại cho quý bạn đọc. Bạn đọc có thể đặt sách, chúng tôi ship sách về trước, khi nào có tiền quý bạn trả sau.
Chúng tôi cũng sống vì lợi nhuận, nhưng lợi nhuận xếp thứ hai, cân bằng với lợi ích cộng đồng.


Chúng tôi rõ ràng nói rằng, ai lên nhà sách Khai Tâm số 8 Nguyễn Phi Khanh quận 1, thành tâm mua sách Kim Định để đọc, cứ lấy sách về trước, hóa đơn ghi cho ông Tôn Phi.

Chúng tôi rất vinh dự khi được giáo sư Nguyễn Đình Cống ủy thác công trình thế kỷ, sách Cùng học làm người. Chúng tôi xuất bản cuốn sách ấy và được nhiều người đặt mua. Tri ân giáo sư Nguyễn Đình Cống.


Vì một mục tiêu không có ai thất học.


Quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Donate buttons set. Help icon donation

Ủng hộ nhà xuất bản Sống Mới

Donate us

10,00 US$

4 comments

  1. Chị cảm ơn em, chị sẽ đọc Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản sau.

    Like

  2. Mục đích phục vụ bảo tồn văn hoá chứ không vì lợi nhuận thương mại, chúng tôi không nề hà chuyện các bài vở trong sách được đăng tải, sao chép phổ biến rộng rãi trong quần chúng.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s