Tôi không tài giỏi gì hơn ai cả.

Tác giả và bạn nữ cùng lớp. USSH 2016.

Tôi là Tôn Phi, bạn bè yêu mến gọi là triết gia Lê Minh Tôn. Tôi là nhà phát minh, chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Chúng tôi còn có hãng may mặc Sống Mới.

Chúng tôi đã giúp được rất nhiều người khởi nghiệp thành công.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ còn sản xuất máy tính. Kỹ sư của tập đoàn Charlie ở Ghana cam kết điều đó.

Tôi không tài giỏi gì hơn ai cả. Tôi chỉ có một chiêu duy nhất. Sửa văn bản cho các tác giả, trau chuốt cho đẹp, xuất ra PDF và bán khắp toàn cầu. Bạn bè năm châu thương, gửi tiền về cho mình sống. Mình trao sách cho họ, trao đổi những giá trị.

Nhà khoa học Tôn Phi tại Vũng Tàu, tháng 01 năm 2022.

Nhiều người nói rằng tôi độc tài. Tôi thừa nhận điều đó. Độc tài có 2 loại: Hữu luân và vô luân. Tôi thuộc loại thứ nhất.

Năm nay hoặc năm sau tôi sẽ lấy vợ. Mọi người đều sẽ rất vui. Riêng có một người buồn. Nhưng sớm muộn ngày đó cũng phải xảy ra, không thể đổi được. Số trời đã định. Người khác nghèo đói không sao, riêng tôi phải giàu. Người khác độc thân không sao, riêng tôi không thể không có gia đình.


“Ở trong căn phòng này, hằng ngày anh nhớ em vô tận.”
“Rồi anh đi lấy vợ khác chứ gì?”
“Ông Trời ban cho anh một số phận khác.” (Mario Puzo).

Năm 2021 và 2022 là hai năm vui. Trong tay tôi giờ đã có một nhà xuất bản. Người đọc từ khắp toàn cầu gửi thư khen. Hàng chục ngàn gia đình đã có trong tay những cuốn sách của chúng tôi. Đẹp và chất lượng.

“Thức ăn mới ôi thiu chứ sách có ôi thiu đâu mà sợ.” bác Đỗ Như Ly.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s