Giới thiệu sách Các luật tắc của đầu tư

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Sách Các luật tắc của đầu tư.

Tác giả (soạn giả): Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, chủ tài khoản: Tôn Phi, mở tại ngân hàng ACB.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sau khi gởi tiền sách rồi, các bạn tải sách xuống tại đây:

Mua sách trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s