Hoa Kỳ và 60 quốc gia đối tác ký tuyên bố về mạng internet toàn cầu.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Dennis Blair của Mỹ cho biết báo cáo tổng quan về tình hình Internet thế giới. Sự cản trở Trung Quốc và Nga, thế giới đang bị chia cắt thành các “mảng công nghệ” khác nhau.  Một số nước đang phát triển các công nghệ cho riêng mình

Thạc sỹ quân sự Andrew Thornebrooke vừa cho chúng ta biết, Hoa Kỳ và 60 quốc gia đã ký kết một bản tuyên bố phát triển và thúc đẩy một mạng Internet toàn cầu.

“Bản Tuyên bố này thể hiện một cam kết chính trị giữa các đối tác trong bản Tuyên bố để thúc đẩy tầm nhìn tích cực cho các công nghệ Internet và số hóa,” văn kiện vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 đề cập..

 “Nó khẳng định lại lời hứa về Internet trước những cơ hội và thách thức toàn cầu do thế kỷ 21 đặt ra. Nó cũng xác nhận và cam kết một lần nữa với các đối tác về một mạng Internet toàn cầu duy nhất — một mạng Internet thật sự mở và thúc đẩy cạnh tranh, quyền riêng tư, và tôn trọng nhân quyền.”

“Trong năm vừa qua, Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác từ khắp thế giới — bao gồm xã hội dân sự, giới công nghiệp, giới học thuật, và các bên liên quan để xác lập một lần nữa tầm nhìn về một mạng internet mở, tự do, toàn cầu, có khả năng tương thích, đáng tin cậy, và an toàn cũng như đảo ngược các xu hướng tiêu cực trong lĩnh vực này,” văn kiện này cho biết. Các tiêu chuẩn riêng về tư tưởng được bảo tồn.

“Tuy nhiên, trong 20 năm qua, chứng kiến các thách thức nghiêm trọng văn kiện viết. Kẻ thách thức ở đây có thể là Trung Quốc và Nga. Đây sẽ là mạng duy nhất.

Tuyên bố 28/04 nói Internet  gắn liền với quyền con người, quyền tự do căn bản.

“Chúng ta đoàn kết bởi một niềm tin về tiềm lực của các công nghệ số hóa để thúc đẩy khả năng liên kết, nền dân chủ, hòa bình, pháp quyền, sự phát triển bền vững, và sự thụ hưởng các quyền con người và các quyền tự do căn bản.”

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách “Cơ học lượng tử và mạng Internet” của tác giả Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s