Đề thi tuyển nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie.

Thí sinh chọn một trong các đề sau. Được sử dụng tài liệu ngoài, nếu cần thiết. Nộp bài vào bất kỳ thời gian nào. Email nhận bài: tonphi2021@gmail.com hoặc tonthanck@gmail.com

Các bạn học văn-sử-địa chọn các đề sau:

1/ Phân tích tác phẩm Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi- Lê Lợi. (khoảng 3 trang)

2/ Phân tích tác phẩm Chiếu Dời Đô của Lý Công Uẩn. (khoảng 4 trang)

3/ Tóm tắt địa lý Việt Nam (khoảng 5 trang)

Các bạn học trong các ngành đặc thù thì chọn một trong các đề sau :

4/ Luận về tư duy quân sự thời nhà Trần. (khoảng 10 trang)

5/ Thế chiến lược toàn cầu của nước Anh trên bản đồ địa chính trị.

6/ Phân tích chiến tranh Trịnh-Nguyễn.

Các bạn học toán, lý, tin chọn một trong các đề sau :

7/ Một tiểu luận về hình học không gian.

8/ Nguồn gốc của năng lượng.

9/ Tương lai của ngành điện toán và khả năng đuổi kịp của triết lý kinh tế.

Các bạn học kinh tế, chọn trong các đề sau :

10/ Phân tích bối cảnh kinh tế nước Anh.

11/ Vì sao nước Mỹ giàu mạnh ?

12/ Giao thương với Trung Quốc.

Các bạn học sinh, triết, chọn trong các đề sau :

13/ Nguồn gốc của sinh năng.

14/ Bàn về vận động của sự phát triển các loài.

Các bạn muốn làm nhân viên văn phòng trong tập đoàn Charlie thì chỉ cần trả lời câu hỏi sau bằng một tiểu luận khoảng 20 trang :

15/ Bạn hiểu biết gì về tập đoàn Charlie và triết lý Thái Bình của tập đoàn Charlie. Bài này không cần làm theo lối khoa học như 14 bài trên, chỉ cần nêu cảm nghĩ.

16/ Vì sao không được phép viết tắt?

Chúng tôi sẽ đích thân chấm bài và nếu bài đạt trên 8 (thang điểm 10) thì bạn sẽ được nhận vào làm trong tập đoàn xuất bản Charlie. Mức lương theo vật giá nhà nước.

Nếu trúng tuyển, mỗi bạn sẽ được cấp một email hệ thống. Ví dụ : huonggiang@shop-charlie.com và được làm việc lâu dài cùng tập đoàn xuất bản Charlie.

Tập đoàn xuất bản Charlie.

https://shop-charlie.com

Để hiểu về cách thức trình bày luận văn và nộp bài, mời quý bạn liên lạc với : huonggiang@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s