Giới thiệu sách Các doanh nhân người Việt tiêu biểu của tác giả Bạch Mai.

Mời các bạn mua sách Các doanh nhân người Việt tiêu biểu của tác giả Bạch Mai.  

Giá sách PDF: 150 000 VNĐ. Giá sách in: 300 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn có thể tải bản rút gọn (sách demo) xuống về đọc tại đây (cho phép in ấn nhưng không mang tính thương mại):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s