Thư mời góp ý xây dựng tập đoàn xuất bản Charlie

Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chủ tập đoàn Charlie.


Chúng tôi muốn nghe ủa kiến đóng góp của quý vị để phát triển tập đoàn xuất bản Charlie thành một nơi xuất bản toàn cầu.

Hai bạn nữ người mẫu ảnh của tập đoàn Charlie.


Mọi ý kiến xin gửi về:
Tonphi2021@gmail.com
Hoặc tonphi@shop-charlie.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: huonggiang@shop-charlie.com
Trân trọng cám ơn quý vị.
Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s