Việt sử đại cương, sử Việt qua những nét căn cơ.

Giới thiệu sách Việt sử đại cương, sử Việt qua những nét căn cơ.

Kính thưa quý vị,

Làm sử là công việc hết đỗi khó khăn.  Người viết sử phải trải qua đầy đủ 5 bước: Bác học, quảng vấn, thận tư, minh biện, đốc hành. Tôn Phi đã trải qua cả 5 bước đó.

Bên Tàu, chức sử quan chọn lọc rất khắt khe, và quan làm sử độc lập với triều đình.

Bởi vậy, văn minh Trung Quốc giờ đây đã tiến cao hơn văn minh Việt Nam, một phần nhờ cách làm sử có khoa học.

Có vị lên tiếng, khôi phục vị trí ngành học lịch sử để giáo dục lòng yêu nước, ý thức độc lập tự chủ và truyền thống dân tộc…

Vâng thưa quý vị, phải khôi phục lại địa vị của ngành sử học.

Tác giả nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) phác thảo một tóm tắt về sử Việt. Từ buổi hồng hoang nhà nước Xích Qủy, đến thời bắt đầu có sử, bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ có nhà nước Văn Lang. Từ thời nhà Lý cuồng say trong Phật giáo, sang thời nhà Trần mà tư duy quân sự, khoa học binh pháp lên đến mức cực điểm. Thời nhà Lê với sự phục hưng Nho giáo, văn hóa truyền thống. Những nét căn cơ ấy tóm tắt để quý vị có được một bức tranh toàn cảnh. Nên dạy theo lối phác thảo (những nét căn cơ) để học sinh ham học. Thay vì, dạy theo lối biên niên (tra ngày hỏi tháng), quá tải chốn học đường.

Một ông giáo sư sử học tốt là một ông giáo sư phát huy được sự sáng tạo trong sinh viên. Sử kiện thì không thay đổi, phần sáng tạo của sinh viên là giải ra ý nghĩa của sử kiện đó. Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi là một tác phẩm như vậy, mời quý bạn đón mua.

Mời các bạn mua sách “Việt sử đại cương” (Sử Việt qua những nét căn cơ) của nhóm tác giả Tôn Phi.  Tác giả đạt tiêu chuẩn cao về thần học và mỹ học.

Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com. Sách cũng có bán trên Amazon.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả : tonphi2021@gmail.com ; Trợ lý : tonthanck@gmail.com

Sau khi chuyển khoản tiền sách, các bạn tải sách (bản demo, rút gọn) về đọc tại ngay dưới đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s