Mời các bạn mua máy tính tại cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn.

Kính thưa quý vị,
02 năm làm nháp đã hết.
Sang năm 2023, Tôn Phi sẽ có cửa hàng sách-máy tính lớn nhất Sài Gòn.
Có thể đặt tại quận 1.
Mọi người nhớ đi qua ghé mua sách, máy tính ủng hộ anh Tôn nhé.
Trân trọng cám ơn quý vị,
Tôn Phi.
tonphi2021@gmail.com
Telegram, Whatsapp, Signal: +84344331741

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s