Sức mạnh của lời cầu nguyện: nhà xuất bản vươn xa.

28 tuổi, tôi mở nhà xuất bản.

Sách, chủ yếu cho.

Đi buôn máy tính, một số máy hỏng, phải bồi thường cho khách. May mà có tiền sách bù vào. Máy tính có thể hỏng, ôi thiu, nhưng sách không bao giờ ôi thiu.

May mà, mấy đứa em ruột của mình, không có đứa nào hư, trong khi anh trên đường ổn định. Tôi đã chứng kiến một số người có đức tin lớn, nhưng vì em út trong nhà nghiện ngập, nên bị hỏng mất đức tin giữa chừng.

Đến bây giờ, tôi đã sắp ổn định. Một khi tập đoàn xuất bản Charlie đi vào ổn định, đó sẽ là một câu chuyện thần thoại ngay giữa đời thường.

Cảm tạ Đức Chúa Trời.

Gửi bản thảo cho nhà xuất bản: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s