Giới thiệu sách “Chính trường nước Mỹ”

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Tác giả: Tôn Phi.

PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com. Mọi góp ý cải tiến sách đều sẽ được tưởng thưởng.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi chuyển xong tiền sách, quý vị tải xuống bản đọc trước (bản demo) tại đây. Lưu ý, bản này chỉ mới là bản nháp, chưa phải bản cuối cùng.

anh-bia-ebook-chinh-truong-nuoc-my

Đặt mua sách Chính trường nước Mỹ của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

17,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s