Giới thiệu sách Giáo trình văn học Nhật Bản của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Giáo trình văn học Nhật Bản của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Mời các bạn mua sách “Giáo trình văn học Nhật Bản” của nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi.
Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Qúy bạn cũng có thể chuyển tiền qua các mạng Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com.
Một số điện thoại cho tất cả các ứng dụng liên lạc: +84344331741
Trân trọng cám ơn quý vị.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s