Giới thiệu sách “Nền giáo dục miền Nam Việt Nam” của soạn giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Nền giáo dục ở miền nam Việt Nam. Tác giả: Tôn Phi.

Tên sách: Nền giáo dục ở miền nam Việt Nam. Tác giả: Tôn Phi.

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Sống Mới.

Năm phát hành: 2022.

ISBN: 9798815630727

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản, quý vị có thể mua sách trên Amazon:

Bạn nào không là fan của Amazon thì làm tại đây:

Đặt mua sách Nền giáo dục ở miền Nam Việt Nam

Author: Tôn Phi

100,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s