Giới thiệu truyện ngắn Ứng cử viên của tác giả Tôn Phi.

Tác giả: Tôn Phi.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Phụ lục:

Clip giới thiệu sách của Tôn Phi:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s