Vấn đề thời gian là vấn đề cao trọng nhất của mỗi nền văn hóa

Kính thưa quý vị,

Mọi nền văn hóa từng xuất hiện trên trái đất này, cao thấp hơn kém nhau ở vấn đề thời gian.

Nước nào có ông vua hiểu được về thời gian, nước đó thanh bình, thịnh trị, đời sống sung túc. Nước nào không có vua hiểu được về thời gian, nước đó đầy rẫy tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hiểu đúng về thời gian thì thấy làm gì cũng dễ dàng. Hiểu sai về thời gian thì thấy làm gì cũng gian nan. Người nào làm chủ được thời gian, người đó có cuộc sống an nhàn.

“Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu.”

Những con chim thư cưu

Hát quan quan ở bên bờ sông

Người con gái u nhàn

Thực là lứa xứng đôi với người quân tử

(Kinh Thi-Trung Quốc)

Ở Việt Nam mùa này, áp lực phải đóng tiền phòng, tiền nhà, cùng vô vàn khoản phí, đã xảy ra trong màn đô thị hóa vội vàng. Có thể nói dân Việt Nam rơi vào cuộc chiến của chủ nghĩa Tư Bản trong khi chưa có tích lũy tư bản, nợ chồng lên nợ.

Mỗi gia đình, mỗi dòng họ, cần đặt lại vấn đề thời gian. Khi chúng ta làm chủ được siêu hình thời gian, chúng ta sẽ làm chủ được cuộc đời mình.

Bài viết đã được đưa vào sách Siêu hình thời gian của tác giả Lê Minh Tôn.

Viết tại huyện Nhà Bè, Sài Gòn, ngày 02 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s