Giới thiệu sách Biên khảo về cụ Phạm Quỳnh của nhà văn Tôn Phi

Được sự khích lệ của những người như thầy giáo Ngô Thuận, nhà báo lão thành Lê Phú Khải, tôi tiếp tục dòng sách biên khảo, đặc trưng của nhà xuất bản Sống Mới.

Xin được giới thiệu tác phẩm mới nhất: Biên khảo về cụ Phạm Quỳnh.

Cụ là người làm việc rất khoa học.

Mời các bạn mua sách “Biên khảo về cụ Phạm Quỳnh ” để ủng hộ nhóm tác giả Tôn Phi.  

Mua sách trên Amazon.

Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com. Mua xong báo cho tôi (tonphi2021@gmail.com) để tôi gởi sách.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn có thể tải trước sách (bản rút gọn) xuống trên máy tính hoặc điện thoại của mình tại đây. Cho phép in ấn dùng trong mục đích gia đình,  không trong mục đích thương mại):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s