Giới thiệu sách Những điều kỳ diệu của vật lý của triết gia Lê Minh Tôn

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bản xem nháp:

Các bạn cũng có thể mua sách trên tại nhiều nơi khác nữa.

Phụ lục:

Một cảnh làm sách của tập đoàn Charlie:

One comment

 1. Cảm ơn em Tôn Phi, Thầy đa nhận được sách Em tặng.

  Về Dual (lưỡng) rất hay!

  Thầy đã sử dụng Dual Approach để xây dựng lại các Governing equation trong Fluid Mechanics.

  Thân mến
  Thế Hùng

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s