Khai trương dịch vụ nộp tiền vào Google Play của tập đoàn Charlie.

Bạn nào đang dùng Gmail, Photos hay các ứng dụng khác của Google, muốn nạp tiền vào tài khoản, chỉ cần liên lạc với ông Tôn Phi Charlie. Chúng tôi sẽ giúp bạn nạp tiền vào tài khoản một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Phí dịch vụ: 23 000 VNĐ/lần.

Liên lạc:

Email: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Số tài khoản đặt dịch vụ: 0344331741- Ngân hàng MB (ngân hàng Quân Đội)- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s