Giới thiệu sách “Tìm hiểu triết học Marx” của tác giả Tôn Phi

Ảnh bìa sách Tìm hiểu triết học Marx của tác giả Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 2 300 000 VNĐ. Sách in: 5 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Paypal: tonphi93@icloud.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Qúy vị nào góp ý hoàn thiện sách cũng sẽ được tưởng thưởng.

Đặt mua sách Tìm hiểu triết học Marx của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 2 300 000 VNĐ

100,00 US$

Qúy vị cũng có thể mua sách trên Amazon:

Phụ lục: Cô gái đang bao sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Tôn Phi:

2 comments

  1. Dear Good friend

    Thanks for your matured and kind response to my business proposal including your full information’s received; I am glad that you saw my mail and responded. I have received your mail and your book.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s