Nước Mỹ thành lập “Bộ truyền thông công lý”.

Choáng váng trước nạn tin giả, chính quyền Mỹ thành lập Cục Sự Thật. Đây là khởi đầu của Bộ truyền thông công lý.

Nói chung, rất khó phân biệt thật giả, đúng sai. Đúng và sai khác nhau chỉ ở mi-li-giây, chỉ ở xen-ti-met.

Ở bên Việt Nam, viên võ tướng Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều làm bài thơ như sau:

Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán,

Chết đuối người trên cạn mà chơi.”

Làm người, không thể tránh khỏi nói dối. Nói thật thì thiệt thòi. Theo xu thế chung, phải nói dối. Người người, nhà nhà nói dối, dù cố gắng sống thật thà đến mấy cũng phải nói dối. Điều này không thể đảo ngược.

Ngân hàng TP Bank đang cố gắng tạo ra một văn hóa trả sau, một văn minh mới. Họ hợp tác với ví Momo. Bạn

Một cơ thể, chịu quá nhiều vết thương, rồi mới đi băng bó, đắp thuốc, không biết có còn kịp nữa không.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s