Cơ học lượng tử: Vì sao nói Nga không thể đánh thắng Mỹ?

Ảnh: Hai tác giả sách Cơ học lượng tử và mạng Internet: Tôn Phi và bác sỹ Nguyễn Đan Quế. Sau này, vì nhiều lý do, bác sỹ Nguyễn Đan Quế rút tên ra, chỉ còn mỗi mình Tôn Phi.

Vì sao Nga mất nhiều tướng trên chiến trường? Vì mỗi một con người, dù là dân thường hay tướng lĩnh Nga, đều phải lên mạng và đều để lại dấu vết lượng tử. Quân đội Mỹ chỉ cần truy theo dấu vết đó và chỉ điểm cho pháo kích Ukraine bắn vào.

Mỹ nắm bí mật về cơ học lượng tử. Vì vậy, đánh Nga, đối với Mỹ, là chuyện dễ dàng như móc tay vào túi lấy một món đồ. Tuy nhiên trường hợp Mỹ đánh Nga sẽ không xảy ra vì Mỹ không dại gì động đến Nga vì Nga có vũ khí hủy diệt cả trái đất.

Khi thành lập đơn vị không gian, tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin khẳng định: “Không gian là lãnh địa chiến tranh mới nhất của thế giới. Nước Mỹ đang dẫn đầu.”

“Sự vượt trội của Mỹ trong không gian là vô cùng quan trọng.”

“”Lực lượng Không gian sẽ giúp chúng ta ngăn chặn sự xâm lược và kiểm soát địa hạt cao nhất,”

Bộ chỉ huy Không gian Hoa Kỳ (SpaceCom), được thành lập vào tháng 8/2019 để xử lý các hoạt động không gian của quân đội Hoa Kỳ.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Link mua sách Cơ học lượng tử và mạng Internet trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s