Giới thiệu sách Sổ tay thế giới thực vật của nhóm tác giả Tôn Phi.

Tên sách: Sổ tay thế giới thực vật.

Tác giả: Bạch Thanh Mai, Tôn Phi,…

Giá sách: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Clip minh họa: Hai anh em Tôn Phi và Triệu Vy đang làm sách:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s