Giới thiệu sách: “Ông Nguyễn Kinh Doanh, một người bạn lớn của chúng ta” của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 2.

. Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Giá sách:

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Các bạn có ví Paypal thì thanh toán qua Paypal: tonphi93@icloud.com

Đặt mua sách Ông Nguyễn Kinh Doanh, một người bạn lớn của chúng ta của tác giả Tôn Phi

Doante us

10,00 US$

Các bạn đã gửi tiền mua sách rồi thì tải sách xuống tại đây:

Trân trọng cám ơn các bạn.

Clip một buổi làm sách của tập đoàn xuất bản Charlie (Sài Gòn-Việt Nam):

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s