Giới thiệu sách Kiếm triệu đô với NFT. Từ bắt đầu đến dẫn đầu. Đọc sớm kiếm tiền sớm.

Ảnh bìa sách Kiếm triệu đô với NFT của nhóm soạn giả Charlie.

Giá sách:

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Các bạn có tài khoản Amazon thì mua sách tại đây:

Hân hạnh phục vụ quý bạn.

Bản xem trước:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s