Giới thiệu tiểu thuyết “Lời mẹ dặn” của nhà văn Tôn Phi, tái bản lần thứ 2.

Mời các bạn mua sách “Lời mẹ dặn” để ủng hộ tác giả Tôn Phi.
Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com
Trân trọng cám ơn các bạn.
Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn sẽ được chúng tôi gửi sách PDF về email của mình. Các bạn cũng có thể xuống trên máy tính hoặc điện thoại.

Cho phép in ấn dùng trong mục đích gia đình (không trong mục đích thương mại).

Mời các bạn xem clip 1 năm nhìn lại của tập đoàn Charlie:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s