Giới thiệu sách Biên khảo về triết gia Lương Kim Định

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền sách, quý vị tải sách về đọc trước (bản demo) tại đây, và chờ chúng tôi giao bản gốc:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s