Nhà tư bản Tôn Phi bảo trợ cho các văn nghệ sỹ

Tập đoàn xuất bản Charlie có doanh thu tương đối từ việc bán sách. Chúng tôi đang nằm tròng top 4 nhà xuất bản dẫn đầu về sách PDF ở châu Á.

Tôn Phi và các bạn bè bảo trợ cho các văn nghệ sỹ ở Việt Nam.

Chúng tôi muốn thu mua sản phẩm audio, mp3 của quý vị.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

2 comments

 1. KÍNH ÔNG TÔN PHI,
  ANH SCL NHỜ TÔI THAY MẶT CHÂN THÀNH MỜI QUÝ VĂN NGHỆ SĨ
  TRONG NƯỚC GÓP MẶT TRÊN TRANG WEBS CỦA CHÚNG TÔI, NẾU KHÔNG CHÊ
  LÀ WEBS LÁ CẢI…
  *WEBS CHÚNG TÔI CHỈ THUẦN TÚY THÔNG TIN, VĂN NGHỆ. KHÔNG CHÍNH TRỊ
  *THỈNH THOẢNG CHÚNG TÔI ĐÃ PHỔ BIẾN THƠ CỦA THI SĨ PHẠM THIÊN THƯ, THƠ & BÀI BIÊN KHẢO
  CỦA NHÀ BIÊN KHẢO, VĂN THI SĨ, DƯỢC SĨ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM, QUÝ ÔNG NÀY ĐỀU Ở SAIGON…
  TRỌNG KÍNH
  MỸ HÂN

  Like

 2. Please show me how to call by Internet, Viber, Telegram or Signal. Thanks.
  The best way is you call me (213) 361-7929
  Bác Nguyễn Kinh Doanh

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s