Giới thiệu sách “Các sự cố trong lớp học” của tác giả Bạch Thanh Mai

Giá: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Góp ý tác giả, sửa chữa: bachthanhmai@gmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gởi xong tiền sách, các bạn tự tải sách về tại đây:

Sách in sẽ gởi đến nhà cho quý vị sau 1-2 tuần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s