Giới thiệu sách “Đường lối chính trị của đất nước Hàn Quốc” của nhà văn Tôn Phi.

Lưu ý, đây là sách tham khảo, không phải sách khoa học.

ISBN: 9798826341735

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám on quý bạn.

Bản xem trước:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s