Giới thiệu sách Đường lối chính trị của Liên hiệp Anh của soạn giả Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ.

Sách in: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499. Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

<object class="wp-block-file__embed" data="https://charliesaigon.files.wordpress.com/2022/05/duong-loi-chinh-tri-cua-lien-hiep-anh-version-01.pdf&quot; type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Nhúng file

duong-loi-chinh-tri-cua-lien-hiep-anh-version-01
Tải về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s