Giới thiệu sách Đường lối chính trị của thiên triều Trung Hoa.

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ.

Sách in: 230 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gửi tiền sách, quý vị tải sách (bản rút gọn) về tại đây. Sau đó, chúng tôi sẽ liên lạc để giao sách in bản đầy đủ đến cho quý vị.

Phụ lục:

Mời các bạn nghe clip:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s