Giới thiệu sách Khoa học quân sự của tác giả Loan Mỹ.

Giá sách:

PDF: 240 000 VNĐ.

Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gởi tiền sách, quý bạn tự tải sách xuống tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s