Giới thiệu sách Trừng phạt kinh tế của tác giả Tôn Phi.

Chú thích:

(PDF): 230 000 VNĐ

(Sách in): 400 000 VNĐ

Tốt nhất quý bạn nên thanh toán qua Paypal: tonphi93@icloud.com

Hoặc tài khoản Việt Nam Đồng: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

Sau khi gởi tiền, bạn đọc tải sách về tại đây: (Sách in sẽ về đến nhà bạn sau 1-2 tuần). Nếu thấy sách bị lỗi, nội dung bị sai sót cần sửa chữa, các bạn báo về cho: tonphi2021@gmail.com.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s