Nhà khoa học là biết người lật đi lật lại vấn đề.

Hồi cấp 2 và cấp 3, tôi học lớp chọn toán -lý-hóa.

Nhớ năm lớp 7, cô Thanh dạy môn tiếng Anh, nói với lớp rằng: Nhà khoa học là người biết đặt đi, đặt lại vấn đề.

Và quả thực, chúng ta phải biết lật đi, lật lại vấn đề. Chúng ta có thể sai. Hãy chuẩn bị tinh thần để sửa sai.

Bản thân tôi đã phải đền không biết bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu chiếc máy tính cho khách. Từ đó mới có uy tín và có được chỗ đứng khiêm tốn trong xã hội ngày hôm nay.

Nếu làm khoa học mà dễ dàng, thì ai cũng làm nhà khoa học cả rồi.

Kết bạn: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s