Những người bạn sống quanh ta.

Trên thế giới, rất ít người dám khởi nghiệp bằng nghề xuất bản. Anh Tôn vào năm đại dịch khởi nghiệp với tập đoàn xuất bản.
Chuyện quá ư hoang đường. Nhờ được những người bạn tốt giúp đỡ, nhà xuất bản của anh Tôn được nhiều người mua sách.

Trong hình, đôi bạn làm cùng toà nhà đang đọc sách Tuyển tập thơ Đường. Tôi làm cuốn này chơi chơi, ai ngờ bán chạy.

Làm nghề xuất bản rất cực. Đôi khi muốn bỏ hết sách vở để đi làm bảo vệ cho yên tĩnh, lánh đời. Tôi thấy rằng mình chẳng giống ai trên đời cả. Bạn bè động viên nên mình mới có sức làm tiếp.

“Chào Tôn Phi,
Cảm ơn em. Thư thả cô sẽ đọc.
Chúc mọi điều tốt đẹp. Chúa ở cùng em.
Cô”.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 10 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi, nhà sáng lập kiêm giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.

Góp ý nhà xuất bản: teacherkimngan@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s