Con cháu của bà Trưng, bà Triệu đọc Đại Nam Quốc Sử diễn ca.

Sách đang trong giai đoạn tặng miễn phí, không bán.

Nhà xuất bản Sống Mới của chúng tôi mới thành lập nên rất mong được hỗ trợ. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về cho:

Số tài khoản: 142720499

Ngân hàng ACB.

Chủ tài khoản: Tôn Phi (giám đốc nhà xuất bản Sống Mới).

Các bạn ở nước ngoài có thể gửi về địa chỉ Paypal: tonphi93@icloud.com
Xin trân trọng cám ơn quý vị.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s