Nhà xuất bản Sống Mới phát hành sách Chính đề Việt Nam của Tùng Phong Ngô Đình Nhu.

Chính đề Việt Nam là tác phẩm về các vấn đề của Việt Nam của Tùng Phong Ngô Đình Nhu, được nhà xuất bản Đồng Nai, Sài Gòn xuất bản lần đầu tiên năm 1964. Trong tác phẩm này Tùng Phong phân tích thực trạng chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội của Việt Nam. Từ những phân tích đó ông đề xuất đường lối phát triển cho Việt Nam, dự báo tình hình thế giới, cũng như những thách thức mà Việt Nam sẽ gặp trong tương lai.

Giá sách:

PDF: 230 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

img_3319

Đặt mua sách Chính đề Việt Nam của Tùng Phong Ngô Đình Nhu

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ

20,00 US$

Phần đọc trước sách PDF:

Phụ lục:

Clip con cháu bà Trưng, bà Triệu đọc sách Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca:

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s