Giới thiệu sách Nết chửi thề của nhà văn Tôn Phi.

Một độc giả đang đọc sách của ông Tôn Phi.

Vì sao chửi thề sẽ thành sự thật? Vì sao chúng ta phải cai nghiện chửi thề?

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com. Liên lạc mua sách: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Chú thích:

(PDF): 230 000 VNĐ

(Sách in): 400 000 VNĐ

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền, Sách in sẽ về đến nhà bạn sau 1-2 tuần.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s