Giới thiệu sách “Tác giả của những phát minh”.

Giá sách:

PDF: 80 000 VNĐ. Sách in: 200 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản tiền sách, quý vị tải sách về tại đây. Nếu đặt sách in, sách in sẽ về đến tay quý vị trong vòng 1 tuần:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s