Giới thiệu sách Tư duy quân sự của NATO

Giá sách:

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB – Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Sau khi chuyển khoản tiền sách, quý vị tải sách về tại đây. Nếu đặt sách in, sách in sẽ về đến tay quý vị trong vòng 1 tuần.

Nếu thấy có sai sót, mời báo về ngay cho nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi:

tonphi2021@gmail.com

tonthanck@gmail.com (gặp trợ lý Tôn Thân)

Ảnh bìa sách Tư duy quân sự của NATO

Đặt mua sách Tư duy quân sự của NATO của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s